Gao Minli

GAO MINLI

Gao Minli (1954, Xi’an, ShaanxiChina)sinds 1975succesvol werkzaam als schilder en kalligraaf inChina. Hij nam deel aan tal van belangrijke tentoonstellingen (groeps-en solo) en won diverse prijzen. In de Chinese kunst is het handschriftnauw verweven met de kalligrafieen met poëzie. Chinese schilderingenkunnen bijna grafologisch ‘gelezen’ worden. Een dergelijk accent ophandschrift en toets kennen wij in Europa ook,bijvoorbeeld in deexpressionistische kunst als van ‘de Ploeg’. Naar onze begrippen komthet werk van Gao Minli daar dicht bij:door een krachtig handschriftontstaat een verhevigde expressie. Verschil is dan vooral de gekozenthematiek, Gao Minli laat zich inspireren door de kunst en cultuur vanTibet, het ‘Dak van de Wereld’ Onderwerpen zijn mensen, Yaks en anderedieren, landschappen, alles neergezet in grote directe penseelstreken,waarmee een heel eigen, direct herkenbare sfeer wordt geschapen.Juistdoor dit expressieve handschrift staat het werk tussen detraditioneel-Chinese en modern-Europese kunst in; een geheel eigen enfascinerende invalshoek met evenzeer boeienderesultaten. Voor wiekennis wil maken met het eigentijdse Tibet is hetbezoeken van deexpositie een unieke gelegenheid.

Gao Minli

Gao Minli

Gao Minli

De Jak van Gao Minli

Gao Minli- 12