Blog

Nieuwe voorzitter

Theo Butterhof wordt nieuwe voorzitter van Galerie Forma Aktua

 

Theo Butterhof, mede-eigenaar van antiquariaat Isis wordt met ingang van februari van dit jaar de nieuwe voorzitter van kunstgalerie Forma Aktua. Theo volgt Gerke van Dam op, die na het vertrek van Maja van Berkestijn als interim voorzitter functioneerde. Het bestuur van Forma Aktua heeft Theo gevraagd het voorzitterschap op zich te nemen, omdat Theo – bijna  letterlijk – midden in het intellectuele leven en het kunstleven van de stad Groningen staat. Zijn antiquariaat geniet niet alleen bekendheid als één van de beste boekhandels in stad en ommeland, maar ook als een informeel debat- en discussiecentrum.  Hij zal niet alleen zijn kennis en ervaring als cultureel ondernemer mee nemen naar Forma Aktua, maar ook zijn uitgebreide netwerk en vooral zijn visie op het Groninger kunstleven.

‘Forma Aktua’, zo stelt hij, ‘is vanaf de oprichting door Henri de Wolf bij uitstek bij uitstek een galerie geweest die het avontuur in de kunst zoekt ‘al is dat de laatste tijd wel iets braver geworden.’.  Hij ziet het als zijn belangrijkste taak om samen met de grote groep vrijwilligers waar de galerie op drijft een brug naar de jonge kunstenaars in de stad te slaan. ‘Daarvoor is het naar mijn idee nodig meer diverse vormen van kunst in de galerie te introduceren. Naast schilderijen en beelden ook fotografie, videokunst, installaties, soundscapes en animaties, bijvoorbeeld. Ik wil de Groningers laten zien hoe de jonge kunstenaars zich verhouden tot de verwarrende wereld van tegenwoordig, hoe ze zich staande houden in en vechten tegen de greep die facebook en google op onze waarneming hebben gekregen. Ik ben ervan overtuigd dat daar een tegenbeweging tegen moet komen, en ook dat  kunstenaars daar de misschien wel belangrijkste bijdrage aan kunnen leveren.’

Terug naar de tijden van Henri de Wolf, dat zal volgend Theo niet gaan. ‘In de zeventiger jaren hadden de jongeren een min of meer duidelijk idee van de machten waartegen ze protesteerden. Voor de jongeren van nu geldt meer: ik wil wel strijden voor een betere wereld, maar ik weet niet precies tegen wie of wat. Dat betekent dat hun leven en hun kunst meer een zoektocht is.’

Het bestuur van Forma Aktua verheugt zich erop die zoektocht  samen met Theo Butterhof aan te gaan.

Foto: Hans Kuné

Did you like this? Share it!

0 comments on “Nieuwe voorzitter

Comments are closed.