Forma Aktua

Groningen, stad en ommeland, bruist van de creativiteit. Forma Aktua staat daar middenin. Al decennia lang functioneert de galerie als een platform voor al het opkomend talent in Noord-Nederland. Tegelijk volgt ze ook de ontwikkelingen in de wereld van de reeds meer gevestigde kunstenaars op de voet.

Forma Aktua is een stichting zonder winstbejag. Dankzij haar uitgebreide netwerk van enthousiaste vrijwillige medewerkers is ze in staat kunst van hoog niveau laagdrempelig aan te bieden. Met maar liefst twaalf avontuurlijke exposities per jaar geeft ze alle kunstliefhebbers een uniek inzicht in de veelbelovende kunststromingen in en rond de stad.  De galerie streeft er daarbij naar de verbinding te leggen tussen opkomend talent in Noord-Nederland en de meer gevestigde kunstenaars. Ze gaat uit van het adagium dat de ervaren kunstenaars de jonge experimentatoren nodig hebben en andersom en dat de ‘crossing over’ tussen beide werelden de kunst schept die onze wereld nodig heeft. De galerie streeft ernaar iedere maand jong en onbekend talent vrije expositieruimte te bieden.

U vindt Forma Aktua in Nieuwstad 10, 9711 JP Groningen. Openingstijden: van woensdag- t/m zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

X