Plek

Plek

Het laatste licht van de dag

Over velden en water

Door het raam van het oude café

Met de voorname stoelen

De eikenhouten tafels

En verschoten schilderijen

Maakt vermoeid landschap van zijn gezicht.

Wachtend op vrienden

Zit hij daar

In zijn lichaam

Vriendelijk, gedienstig

Dat samentrekt, ontspant, stuwt,

Rijst en daalt,

Dat lichaam waarop hij rekenen kan

Dat lichaam van alle dagen,

Zoals een lichaam hoort te zijn

Alleen wat moe

Wachtend op vrienden

Glas cognac, sigaartje

Niet wetend van het ding

Dat groeit in hem

Woordloos,

Zonder argumenten hem

Aarzelend maar zeker

Doet zinken

Naar de oppervlakte

Wachtend op vrienden

De plek

Waar nog altijd op dat uur

Het licht over velden en water

Het oude café binnen valt

Licht

Dat blijft

Voortaan van hem is

En van ons

Ton Meijer

Ton Meijer

Voordracht op 11 december. Foto door Rinske Hokwerda

X