Vrienden

DOE IETS GOEDS VOOR UZELF EN VOOR DE KUNST

Forma Aktua is een stichting met donateurs: de Vrienden. Deze maken het mogelijk dat FA bestaat en vormen onze voornaamste bron van inkomsten. Voor een bijdrage vanaf € 30,- per jaar bent u donateur. Het donateurschap gaat elk jaar in op 1 januari.

We hebben circa negen exposities per jaar en daarnaast een aantal evenementen, zoals excursies langs stadse galerieën. Vrienden ontvangen hiervoor uitnodigingen via e-mail. Bovendien ontvangen ze elk jaar als vriendenpremie een zeefdruk van een bekend kunstenaar. Deze koppermaandagprent wordt steeds op de eerste maandag na drie koningen feestelijk uitgereikt. Op verzoek sturen we hem toe aan vrienden na betaling van de verzendkosten van € 10,00. In 2023 is de prent ontworpen door Rueben Millenaar:

Ben je zowel vriend als beeldend kunstenaar dan is de galeriewinkel iets voor je. Je kunt daar exposeren met kleine werken onder de 150 euro tijdens een expositieperiode. Ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met ons: info@forma-aktua.nl

Wordt nu vriend door contact op te nemen en te vermelden dat u vriend wilt worden, en (minimaal) € 30,- over te maken naar rekeningnummer: NL89INGB0000020825 onder vermelding van Vriend en uw naam.

ANBI-STATUS

Forma Aktua heeft als culturele instelling een ANBI status. Dit brengt een aantal belastingvoordelen met zich mee, als ook verplichtingen ten aanzien van de rapportage. De voordelen:

  • Een ANBI betaalt geen erf- of schenkbelasting voor erfenissen of schenkingen die voor het algemene belang worden aangewend.
  • Donateurs van een culturele ANBI kunnen hun giften voor 125% aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De verplichte vermeldingen:

  • De stichting Forma Aktua pinakotheek is een algemeen nut beogende instelling met een cultureel oogmerk.
  • Zij is gevestigd op Nieuwstad 10, 9711JP te Groningen.
  • Het RSIN is 0055.34.227 en het bankrekeningnummer is NL89INGB0000020825
  • Alle bij de stichting betrokkenen verrichten hun werkzaamheden om niet.
  • De stichting stelt zich tot doel de belangen van kunstenaars te dienen middels het organiseren van exposities en andere evenementen om daarmee de belangstelling voor kunst en kunstbezit bij de bevolking te stimuleren.